پزشک عضو انجمن

بازگشت
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی قائمی نیا
شماره نظام پزشکی: 113142
ایمیل: info-@shirazacupuncture.com
تلفن: 02121
آدرس: فارس-شیراز-شیراز، فرهنگشهر، بلوار شهید رجایی، نبش کوچه ۱۹، درمانگاه حکیم
نوع عضویت: پیوسته