پزشک عضو انجمن

بازگشت
نام و نام خانوادگی: دکتر مریم شناسا
شماره نظام پزشکی: 80314
ایمیل: m.shenasa@yahoo.com
تلفن: 07136303981
آدرس: فارس-شیراز-شیراز بلوارشهید رجایی کوچه۶فرعی۶/۴پ ۲۰۱
نوع عضویت: پیوسته