درمان كمردرد بروش طب سوزني | 1397/08/06 00:53

درمان كمردرد بروش طب سوزني

١- مدرس: دكتر فرهاد صبري متخصص بيهوشي-استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش-داراي مدرك طب سوزني از كشور چين
٢- عنوان برنامه:اموزش درمان كمر درد بروش طب سوزني
٣-هدف از اين برنامه:اشنا شدن پزشكان با نحوه اين درمان
٤-گروه هدف: پزشكان عمومي و متخصص
٥-وسايل كمك اموزشي: كامپيوتر و برنامه پاورپوينت
٦-تعداد افراد شركت كننده حداكثر٣٠نفر
٧-اين برنامه در ٢نوبت صبح و عصر كه صبح از ساعت ٩تا١٢برنامه تيوري وبعد از صرف ناهار ونماز از ساعت ١٤تا ١٧كارگاه عملي برگزار مي گردد
٨- نظر سنجي اين كارگاه در خاتمه با فرمت داده شده بوسيله انجمن طب سوزني خواهد بود
٩-ثبت نام مبلغ هشتصد هزار تومان
١٠-تاريخ برگزاري اين كلاس جمعه ٢٠مرداد