دکتر امیرهومن کاظمی(عضو هیئت مدیره انجمن)

دکتر امیرهومن کاظمی(متخصص طب سوزنی)

آدرس: سعادت آباد،میدان کتاب

تلفن:
02122359216
02122386501