دکترایپکچی زاده(ارومیه-عضو اصلی انجمن)

شماره نظام پزشكي: 77779
آدرس و تلفن محل كار: ارومیه 04412239102
شغل فعلي: پزشک - طب سوزنی از چین