ارسال مقالات طب سوزنی برای انجمن عمی طب سوزنی ایران | 1394/06/02 13:43

به نام خدا

با سلام به اعضای محترم انجمن

در صورت تمایل می توانید مقالات طب سوزنی و یا تحقیقات علمیتان را با ذکر نام خود و منابع معتبر به آدرس ایمیل انجمن:

isaa_ir@yahoo.com


ارسال نمایید تا در سایت انجمن منعکس گردد.

با تشکر

انجمن علمی طب سوزنی ایران