به نام خداوند جان وخرد   کزين برتر انديشه بر نگذرد

انسان جستجو گر در تکاپوی علمی به هر مکان و زاویه ای و همه چیز وهمه جا ، با

مقایسه و تطبیق و نتیجه گیری نهائی ، حقیقتی جاودانه بنام پدیده انرژی را در تارو پود

هر آنچه که بوده و هست و هر آنچه که خواهد بود ،در اشکال مختلف و متعدد و تغییر

پذیر ، ولی لایزال در می یابد .

انسان آگاه است که برای هرگونه جنبش روحی و جسمی ودر نتیجه ادامه زندگی در

ترازوئی حساس قرار دارد و اگر تعادل و تبادل با انرژی به روشی صحیح و پایه ای انجام

شود ، چه از نظر روانی و چه جسمی سالم بوده  و مسیر طبیعی عمر خود را طی

می کند.

طب سوزنی یکی از بخش های طب سنتی چین است که قدمتی چند هزار ساله دارد

که می تواند درمان اصلی و یا مکمل برای تعداد زیادی از بیماری ها باشد.

انجمن علمی طب سوزنی ایران با سپاس فراوان و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون

برای همکاران گرامی امید دارد تا بتواند با دو دیدگاه طب کلاسیک و طب سنتی

و همسو کردن این دو نظریه با یکدیگر و ارتقاء سطح کمی و کیفی طب سوزنی

گامی موثر در جهت کاهش آلام و درد و رنج بیماران بردارد.

 

با تشکر

دکتر رضا حشمت

نایب رییس انجمن علمی طب سوزنی ایران