کارگاه ترک اعتیاد و درمان عوارض عصبي و رواني ناشي از اين مواد

کارگاه ترک اعتیاد و درمان عوارض عصبي و رواني  ناشي از اين مواد

قابل توجه همكاران محترم پزشك  :  کارگاه ترک اعتیاد و درمان عوارض عصبي و رواني  ناشي از اين مواددر ٣مرحله سم زدايي -بازتواني و پيشگيري از عود بروش طب سوزني

این کارگاه در روز جمعه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲دردونوبت صبح و عصربرگزار  مي گردد.

 گروه هدف:پزشكان عمومي يا متخصص كه در زمينه ترك اعتياد و طب سوزني كار وفعاليت مي نمايند.

برنامه كارگاه :

نوبت صبح:

: تيوري شامل شناخت تمامی مواداعتیاد دهنده و انواع ترکیبات جدید امقتامین ها و متا مفتامین وساير مواد اعتياد دهنده مانند سيگار -الكل و مواد صناعي ديگرشناخت ترکیبات -اثرات انها دربدن-عوارض مصرف اثرات عصبی و روانی این مواد و شناخت نوع استفاده از انها ودر ادامه شناخت طب سوزني در درمان اعتيادوتاریخچه استفاده از طب سوزنی درجهان و در کشورهای مختلف ودانشگاه ها  و مکانیسم اثر طب سوزنی برروی ترکیبات مختلف مثل تریاک-هرویین-کراک -الکل- سیگاروسایر ترکیبات محرک مثل امفتامین ها و متا مفتامین ها مثل شیشه کریستال-ماری جوانا- حشیش ومعا ینات این بیماران از نطرطب شرقی وانتخاب نقاط براساس علایم محرومیت بیماران وانتخاب نقاط مختلف بر اساس نوع اعتیاد با توجه به تجربه۲۴ ساله در  ترک اعتیاد-انجام سوزن زدن در3مرحله-سم زدایی-بازتوانی-بمنظورجلوگیری از عود مجدد -که هرکدام نتیجه سالهاتجربه در این رشته مي باشد.

نوبت بعد از ظهر:

 نوبت بعد از ظهر كارگاه عملي شامل شرح حال و مشاهدات و معاينه طب چيني و شناخت سندروم بسته به نوع اعتياد و استفاده از نقاط تعين شده براي درمان اپوييدها-سيگار و امفتامين و متا مفتا مين ها -انتخاب سايز سوزن براي درمان روي گوش و بدن - شرح نقاط طب سوزني بدن و گوش در درمان -استفاده از تحريك الكتريكي رو نقاط معين بسته به نوع اعتياد-وانجام  درمانهاي عملي مربوطه انجام مي شود. هدف از شركت در اين كارگاه : اشنا شدن پزشكان از روش طب سوزني در درمان انواع اعتياد و بالا بردن ميزان اطلاعات جديد در اين شيوه وتبادل نظر با توجه به تجربيات اينجانب است . ضمنا در خاتمه برای شرکت کننده گان گواهی شركت در اين كارگاه بوسيله انجمن علمي طب سوزني صادر مي گردد.

شركت كننده گان هزينه ثبت نام خود را به مبلغ شش میلیون تومان به حساب كارت  به شماره :

  5859-4710-1051-3020

بانك خاورمیانه بنام فرهاد صبري واريز نموده و فيش پرداختي خود را به همراه تصوير كارت نظام پزشكي و تلفن تماس خود رااز طريق واتس اپ  براي دکتر صبری ارسال کرده  و در زمان تشكيل كلاس به ایشان تحويل دهيد.

لطفا به علت محدوديت ظرفيت كلاس در ثبت نام تسريع بعمل اوريد.

تلفن تماس دکتر صبری : 09121240778 ضمنا اطلاعيه ثبت نام در سايت انجمن طب سوزني موجود است .محل تشكيل كلاس بر حسب تعداد پزشكان شركت كننده متعاقبا به حضورتان اعلام مي گردد .با تشكر دكتر صبري