کارگاه سوزنکاری خشک در بهار 1394

به نام خدا

 Seminar & Workshop on Dry-Needling

همکاران  گرامی پزشک و فیزیوتراپ

     
    کارگاه " سوزنکاری خشک " در بهار 1394

تاریخ برگزاری:

21  و 22 خردادماه
     
    موضوعات مورد بحث در این کارگاه به شرح ذیل خواهد بود:

    1. معرفی طب سوزنی ( دیدگاه غربی )
    2. معرفی اثر سوزن ( دیدگاه غربی )
    3. معرفی درد های مایوفاشیال
    4. معرفی فیبرومیالژی
    5. روش های سوزنکاری و کار عملی

    مدت سمینار و کارگاه دو روز متوالی ( آخر هفته به مدت 9ساعت) می باشد. روز اول، سمینار و روز دوم، کارگاه


    ظرفیت کارگاه 15 نفر

    مدرسین: آقایان دکتر روئین دژ، دکتر حشمت و دکتر شریفی

    هزینه: پزشکان 600 هزار تومان، فیزیوتراپیست ها 400 هزار تومان

    گواهی صادره از سوی انجمن بررسی و مطالعه درد خواهد بود.
   

 

باتشکر
انجمن علمی طب سوزنی ایران

به نام خدا

 Seminar & Workshop on Dry-Needling

همکاران  گرامی پزشک

     
    کارگاه " سوزنکاری خشک " در بهار 1394

تاریخ برگزاری:

21 و 22 خردادماه
     
    موضوعات مورد بحث در این کارگاه به شرح ذیل خواهد بود:

    1. معرفی طب سوزنی ( دیدگاه غربی )
    2. معرفی اثر سوزن ( دیدگاه غربی )
    3. معرفی درد های مایوفاشیال
    4. معرفی فیبرومیالژی
    5. روش های سوزنکاری و کار عملی

    مدت سمینار و کارگاه دو روز متوالی ( آخر هفته به مدت 9ساعت) می باشد. روز اول، سمینار و روز دوم، کارگاه


    ظرفیت کارگاه 10 نفر

    مدرسین: آقایان دکتر روئین دژ، دکتر حشمت و دکتر شریفی

    هزینه: پزشکان 600 هزار تومان

    گواهی صادره از سوی انجمن بررسی و مطالعه درد , انجمن علمی طب سوزنی خواهد بود.

 

لطفا جهت ثبت نام هزینه فوق را به شماره حساب :

5022291035982360

بانک پاسارگاد به نام خانم توران دیهیم جو واریز نمایید.

در صورت هرگونه سوال با شماره تماس:

09363304042 تماس حاصل فرمایید.
   

 

باتشکر
انجمن علمی طب سوزنی ایران