دوره آموزشی علمی کاربردی ماساژ تویینا ،acupressure،رفلکسولوژی

به نام خدا


با عرض سلام و احترام به همکاران پیرا پزشک

دوره آموزشی علمی کاربردی ماساژ تویینا ،acupressure،رفلکسولوژی

به مدت 25 ساعت

17 ساعت نظری و 8 ساعت علمی با گواهی انجمن علمی طب سوزنی برگزار می شود.

(پزشکانی که علاقه مند به شرکت می باشند می توانن ثبت نام کنند)

زمان:

پنج شنبه 17 دی ماه ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 18 دی ماه 1394 ساعت 8/30 تا 13

مدرس: دکتر ساعتچی

پنجشنبه 24 دی 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 25 دی 94 ساعت 8:30 تا 13

مدرس: دکتر رضا حشمت

کلاس عملی برای خانم ها

پنجشنبه 1 بهمن 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 2 بهمن ماه ساعت 8:30 تا 13

مدرس: سرکار خانم شایگان

کلاس عملی برای آقایان

پنجشنبه 8 بهمن 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 9 بهمن 94 ساعت 8:30 تا 19:30

مدرس: دکتر یکتا پرست

هزینه ثبت نام:

مبلغ هشت میلیون ریال

شماره کارت جهت واریزی:

5022291035982360

بانک پاسارگاد به نام خانم توران دیهیم جو

لطفا پس از پرداخت هزینه جهت اطلاع با شماره تلفن:

09363304042

تماس حاصل کنید

با سپاس

انجمن علمی طب سوزنی ایران

به نام خدا


با عرض سلام و احترام به همکاران پیرا پزشک

دوره آموزشی علمی کاربردی ماساژ تویینا ،acupressure،رفلکسولوژی

به مدت 25 ساعت

17 ساعت نظری و 8 ساعت علمی با گواهی انجمن علمی طب سوزنی برگزار می شود.

(پزشکانی که علاقه مند به شرکت می باشند می توانن ثبت نام کنند)

زمان:

پنج شنبه 17 دی ماه ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 18 دی ماه 1394 ساعت 8/30 تا 13

مدرس: دکتر ساعتچی

پنجشنبه 24 دی 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 25 دی 94 ساعت 8:30 تا 13

مدرس: دکتر رضا حشمت

کلاس عملی برای خانم ها

پنجشنبه 1 بهمن 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 2 بهمن ماه ساعت 8:30 تا 13

مدرس: سرکار خانم شایگان

کلاس عملی برای آقایان

پنجشنبه 8 بهمن 94 ساعت 15:30 تا 19:30

جمعه 9 بهمن 94 ساعت 8:30 تا 19:30

مدرس: دکتر یکتا پرست

هزینه ثبت نام:

مبلغ هشت میلیون ریال

شماره کارت جهت واریزی:

5022291035982360

بانک پاسارگاد به نام خانم توران دیهیم جو

لطفا پس از پرداخت هزینه جهت اطلاع با شماره تلفن:

09363304042

تماس حاصل کنید

با سپاس

انجمن علمی طب سوزنی ایران