كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني شهریور 96

با سلام

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني

زمان: پنجشنبه٩٦/٦/٣٠ از ساعت 16 الی 18

مکان: دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش


سخنران: اقاي دكتر امير فيروز جايي

 

با سلام

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني

زمان: پنجشنبه٩٦/٦/٣٠ از ساعت 16 الی 18

مکان: دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش


سخنران: اقاي دكتر امير فيروز جايي

موضوع: اثر طب سوزني در بيماري ديابت مقاوم به انسولين و عوارض مربوطه بخصوص نوروپاتي ديابتيك با مروري در مورد كار تحقيقاتي ايشان كه درمجله علمي چاپ شده است

از همكاران خواهشمند است علاوه برشركت حضوري ثبت نام خود را از طريق سايت وزارت بهداشت به ادرس: Www.ircme دردانشگاه ارتش انجام داده ودر صورت پرداخت حق عضويت سال٩٦ و نام نويسي در سايت وزارت خانه پر كردن ورقه حضور و غياب ونوشتن كامل مشخصات وكدملي وپرداخت هزينه شركت در جلسه كه در محل سخنراني دريافت ميشود امتياز بازاموزي طب سوزني به شما تعلق خواهد گرفت.ضمنا شركت كننده گان مي توانند حق عضويت سالانه انجمن را در همان روز كنفرانس با دادن فيش پرداختي به حساب كارت انجمن به مسوول ثبت نام -اين انجمن را در خدمات علمي و اجرايي همياري نمايند.باتشكر  انجمن علمي انجمن طب سوزني ايران:  
 شماره حساب انجمن طب سوزني: بانك رفاه شعبه ١٩٧
حساب
3495103
رفاه كارت :
5894-6318-3638-9742 فرهاد صبري
ادرس محل كنفرانس :خيابان
 شريعتي-روبروي خيابان بهار شيراز- خيابان كاج - جنب بيمارستان خانواده - دانشكده پرستاري ارتش