كارگاه اموزشي درمان چاقي وشناخت انواع سندروم هاي چاقي


كارگاه اموزشي درمان چاقي و شناخت انواع سندروم هاي چاقي بروش طب سوزني -بصورت تيوري و عملي . روش هاي جلو گيري و درمان چاقي هاي مقاوم-درمان سلوليت ها وچربي هاي نهفته با استفاده از الكترو اكو پانكچر و اموزش امبدينگ نخ در چاقي بصورت تيوري و عملي صبح و بعدازظهر-مخصوص پزشكان
شروع كلاس: از ساعت ٨/٣٠ صبح
تاريخ برگزاري : جمعه ١٠ اذرماه ٩٦
مدرس: دكتر صبري


كارگاه اموزشي درمان چاقي و شناخت انواع سندروم هاي چاقي بروش طب سوزني -بصورت تيوري و عملي . روش هاي جلو گيري و درمان چاقي هاي مقاوم-درمان سلوليت ها وچربي هاي نهفته با استفاده از الكترو اكو پانكچر و اموزش امبدينگ نخ در چاقي بصورت تيوري و عملي صبح و بعدازظهر-مخصوص پزشكان
شروع كلاس: از ساعت ٨/٣٠ صبح
تاريخ برگزاري : جمعه ١٠ اذرماه ٩٦
مدرس: دكتر صبري
شرايط ثبت نام:واريز مبلغ ٨٠٠هزار تومان بحساب كارت بانك پارسيان بنام فرهاد صبری به شماره:
6221-0610-5710-5100
لطفا پس از واريز وجه تصويرهاي فيش واريزي و كارت نظام پزشكي و تلفن تماس خودرا براي ثبت نام قطعي به شماره تلگرام من ارسال بفرماييد.براي همكاراني كه از شهرستان تشريف مي اورند مبلغ يكصد هزار تومان براي اياب و ذهاب تخفيف در نظر گرفته شده است .در پايان كارگاه به شركت كننده گان گواهي انجمن علمي طب سوزني اعطا خواهد شد.