دومین دوره نمایشگاه بین المللی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی

تاریخ برگزاری:

1397/11/30 لغایت 1397/12/03

لطفا جهت شرخ خبر ادامه مطلب را کلیک کنید

از تمامی همکاران، پزشکان و علاقه مندان به طب سوزنی دعوت به عمل می آوریم

که در دومین دومین دوره نمایشگاه بین المللی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی

به تاریخ 1397/11/30 لغایت 1397/12/03 حضور به هم رسانیده و از غرفه انجمن طب سوزنی

بازدید به عمل آورید.

با تشکر

روابط عمومی انجمن علمی طب سوزنی ایران