برگزاری وبینار علمی به مناسبت هفته جهانی طب سوزنی 1400/08/25

به مناسبت هفته جهانی طب سوزنی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن طب سوزنی ایران برگزار میکند:

 طب سوزنی

 

به مناسبت هفته جهانی طب سوزنی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن طب سوزنی ایران برگزار میکند.

وبینار علمی با موضوع:

مهارت های بالینی در انتخاب اکیوپوینت ها در درمان طب سوزنی

 

 طب سوزنی