تماس با ما

آدرس انجمن:

تهران،خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت) ، نبش کوچه یکم

روزهاي يکشنبه - سه شنبه  از ساعت۱۷-۱۹
تلفن:

98021-88766701+
فکس:

98021-88767123+

صندوق پستي :

کرج ، پست ارم۳۱۸۷۵/144  ارسال نمايند 

آدرس میل انجمن:

info@isaa.ir

 

فرم ارتباط با ما