موسسان و اعضای هیئت مدیره انجمن علمى طب سوزنى ايران

با سلام و عرض ادب ؛ به استحضار کليه اعضاء و همکاران و علاقمندان به  عضويت در

انجمن علمي طب سوزني ايران  مي رساند:


 باکوشش دکتر رضا حشمت و تلاش پيشکسوتان طب سوزني ايران

 (آقايان ؛ دکتر طهمورث فروزين ـ دکتر سيروس اسکندري ـ دکتر ايرج روئين دژ ـ دکتر محمد

شريفي) و همچنين  اعضاء محترم هيئت موسس انجمن ( سرکار خانم دکتر کتايون قرباني

و آقايان دکتر ناصر تابش - دکتر علي جامعي - دکتر هوشنگ حاتمي منزه - دکتر علي

سياسي - دکتر محمد علي مفتون - دکتر رضا حشمت ) و موافقت وزارت محترم بهداشت؛

درمان و آموزش پزشکي شروع فعاليت انجمن علمي طب سوزني ايران در تاريخ 1387/2/7

به تصويب رسيد.

 در تاريخ 1387/7/18با برگزاري <مجمع عمومي - انتخابات هيئت مديره >و با حضور و نظارت

و تائيد نماينده محترم وزارتخانه ۵ نفر به عنوان اعضاء اصلي هيئت مديره انجمن انتخاب

گرديدند و در تاريخ 1387/7/18 به موجب راي يکصد و دهمين جلسه کميسيون انجمنهاي

علمي گروه پزشکي مورخ 1388/9/3 صحت برگزاري انتخابات و صلاحيت کليه اعضاء محترم

هيئت مديره انجمن به تصويب نهائي رسيد.
 

رئيس انجمن : آقاي دكتر كيان پيشه ور ؛          

 نائب رئيس انجمن : آقاي دكتر رضا حشمت؛

 دبير انجمن :آقاي دكتر فرهاد صبري؛

 خزانه دار انجمن : آقاي دكتر كيارش ساعتچي ؛           

 بازرس اصلي انحمن: آقاي دكتر عيسي پيرمرادي

آقاي دكتر اميرهومن كاظمي: عضو هیئت مدیره انجمن طب سوزنی