دستورالعمل صدور مجوز ارائه فعاليت طب سوزنى در مطب پزشکان

 به نام خدا

 شماره  نامه ۱۹۲۵۸                                      مورخ : ۹/۴/۱۳۸۹

مدارک لازم جهت ارائه به نظام پزشکي :

۱ - گواهي گذراندن دوره مربوطه که مورد تائيد معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان قرار گرفته باشد. (دوره  طب سوزني به مدت حداقل ۶ ماه )

۲ - اصل پروانه مطب معتبر پزشکي و کپي پشت و روي آن ( تصاوير در ۲ برگ جداگانه باشد )

۳ -تائيديه پلاک ثبتي مطب فعال از نظر نظارتي و استاندارد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مربوطه

۴-تکميل فرمهاي مشخصات در سازمان نظام پزشکي و درخواست صدور مجوز مطب طب سوزني

۵ -اصل و کپي گواهي نهائي آموزش مداوم از دفتر آموزش مداوم دانشگاه حوزه فعاليت

۶ -اصل و کپي تمام صفحات شناسنامه

۷ -اصل و کپي کارت ملي

۸ -دو قطعه عکس رنگي

۹ -ارائه فيش بانکي با تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشکي

باتشکر

انجمن علمي طب سوزني ايران