پزشک عضو انجمن

بازگشت
نام و نام خانوادگی: دکتر سوگند زارعی سدهی‌زاده
شماره نظام پزشکی: 111101
ایمیل: info@shirazacupuncture.com
تلفن: 0222
آدرس: فارس-شیراز-شیراز، فرهنگشهر، بلوار شهید رجایی، نبش کوچه ۱۹، درمانگاه حکیم
نوع عضویت: پیوسته