کنفرانس ماهیانه انجمن علمی طب سوزنی ایران با امتیاز باز آموزی

به نام خداکنفرانس ماهیانه انجمن علمی طب سوزنی ایران با امتیاز باز آموزی

برای اعضای انجمن

موضوع:

bi syndrum

سخنران:

آقای دکتر فدایی

زمان :

پنجشنبه 12 شهریور از ساعت 16 الی 18

مکان:

خیابان شریعتی ، خیابان کاج ، جنب بیمارستان خانواده ارتش،دانشکده پرستاری ارتش

جهت ثبت نام به سایت

www.ircme.ir

مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

کنفرانس مردادماه انجمن طب سوزنی ایران

کنفرانس ماهیانه با امتیاز باز آموزی برای پزشکان
 

موضوع:

درمان کمر درد با طب سوزنی

تاریخ برگزاری:
پنجشنبه  94/5/15
ساعت 18-16

سخنران: آقای دکتر صبری

مکان: دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

(خیابان شریعتی - خیابان کاج - جنب بیمارستان خانواده ارتش - دانشکده پرستاری دانشگاه ارتش - سالن همایش )

جهت ثبت نام به سایت

www.ircme.ir

مراجعه نمایید. 

ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی تابستان 94 شناخت انواع اعتیادودرمان بروش طب سوزنی

این کارگاه در 2 روز و برای پزشکان بر گزار می گردد . روز اول شناخت تمامی مواد اعتیاد دهنده شامل سیگار
انواع مواد مفتا مین و متا مفتا مین و داروهای روان زا و مواد اپیو یید شامل تریاک -حشیش - هرویین و مواد
سنتتیک که بصورت توام با سیگار یا پایپ استفاده می گردد و اثرات و عوارض انها در بدن و میزان سو ئ
مصرف و همچنین اثرات عصبی و روا نی انها شرح داده می شود .
و در روز دوم در مورد معا ینات طب چینی و انتخاب نقاط طب سوزنی مفید برای درمان انها بصورت کارگاه
عملی اموزش داده خواهد شد .و همچنین نقاطی له بمنظور سم زدایی و در مرحله بازتوانی و در مر حله یشگیری از عود می زنیم نشان داده می شود . بنا بر این برای بسیاری از پز شکان که در کارگا ه های قبلی
شرکت کرده اند به اظهار خودشان بسیار مفید بوده و هدف اموزش بهتر برای پز شکان عزیز می با شد .
ضمنا نقاط زب سوزنی گوش و بدن اثر کننده و سایز سوزنهای مفید و استفاده از بادکش و الکتر یسیته
روی نقاط AH-SHI-POITS توضیحات تیوری و عملی داده خواهد شد .
زمان شروع این کارگاه:پنجشنبه19 شهریور از ساعت 14 تا 18 مبحث تیوری - و جمعه20 شهریور از ساعت
9صبح تا 13 خواهد بود . و به پزشکان شرکت کننده در این کارگاه گواهی انجمن علمی طب سوزنی د
داده خواهد شد .برای ثبت نام مبلغ 7000000 ریال به حساب کارت پارسیان به شماره:
6221-0610-5710-5100 بنام دکتر فرهاد صبری واریز و فیش ان را روز کنفرانس با خود بیاورید و حتما با شماره تلفن اینجانب بعد از واریز وجه تماس حاصل فرمایید . تلفن من :09121240778
با تشکر دکتر صبری

ادامه مطلب
صفحات : 12345678910111213141516