کنفرانس علمی ادواری انجمن طب سوزنی

کنفرانس علمی ادواری انجمن طب سوزنی 

 

کنفرانس علمی ادواری انجمن طب سوزنی 

تاریخ ۱۶ اذر ماه ۱۴۰۲

دانشگاه طب سنتی شهید بهشتی واقع در تهران -روبروی توانیر کوچه شمس سالن کنفرانس از ساعت ۱۶ تا۱۸با موضوع زیر برقرار میگردد .
۱_سخنران اقای دکتر بیدی دارای مدرک طب سوزنی از چین و عضو اعضای پیوسته انجمن طب سوزنی کشور


عنوان سخنران :
کاربرد طب سوزنی در کمک به درمان بیماریهای عفونی
از کلیه پزشکان عضو انجمن طب سوزنی و سایر پزشکان عمومی وپزشکان عضو گروه هدف دعوت برای شرکت مینماییم .
شرکت کننده گان میبایست علاوه بر ثبت نام در سامانه اموزش مداوم وزارت بهداشت با مجری انجمن طب سوزنی ایران نامنویسی کرده و در صورت حضور فعال و تایید دبیر علمی امتیاز بازاموزی به شرکت کننده گان تعلق خواهد گرفت ضمنا هزینه ثبت نام به مبلغ پنجاه هزار تومان در محل به نفع انجمن طب سوزنی دریافت میگردد . ضمنا پزشکانی که مایل به پرداخت حق عضویت انجمن برای نامنویسی اشان در سایت رسمی انجمن طب سوزنی میباشند میتوانند حق عضویت خودشان که برای اعضای پیوسته ۴۰۰هزار تومان و برای اعضای وابسته ۳۵۰هزار تومان میباشد را در محل بصورت کارت بانکی و یا نقدا به منشی انجمن در سالن پرداخت نمایند.

امید است در این گرد همایی علمی شرکت بفرمایید.


دبیر علمی انجمن طب سوزنی کشور :دکتر فرهاد صبری