اطلاعیه مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي طب سوزني ايران

با سلام خدمت همکاران محترم و آرزوی سلامت و موفقیت برای شما عزیزان

اطلاعیه مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي طب سوزني ايران
به منظور تصويب و اجراي انتخابات الكترونيك پیش روی انجمن ، روز پنجشنبه مورخ ١٤٠١/١٢/١١ با حضور اعضاي محترم پیوسته انجمن ( بعد از اتمام كنفراس ماهيانه ) در دانشكده پرستاري ارتش ساعت١٧ برگزار مي گردد

با تشكر از حضور موثر یکایک همكاران گرامي

به امید دیدار
انجمن علمی طب سوزنی

 

با سلام خدمت همکاران محترم و آرزوی سلامت و موفقیت برای شما عزیزان

اطلاعیه مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي طب سوزني ايران
به منظور تصويب و اجراي انتخابات الكترونيك پیش روی انجمن ، روز پنجشنبه مورخ ١٤٠١/١٢/١١ با حضور اعضاي محترم پیوسته انجمن ( بعد از اتمام كنفراس ماهيانه ) در دانشكده پرستاري ارتش ساعت١٧ برگزار مي گردد

با تشكر از حضور موثر یکایک همكاران گرامي

به امید دیدار
انجمن علمی طب سوزنی