کارگاه آموزشي مقدماتی طب سوزنی گوش

کارگاه آموزشی مقدماتی طب سوزنی گوش ( اوریکولارتراپی) مخصوص پزشکان

 

انجمن طب سوزنی برگزار میکند:

کارگاه آموزشی مقدماتی طب سوزنی گوش ( اوریکولارتراپی) مخصوص پزشکان

مدرسین:

دکتر رضا حشمت رئیس انجمن علمی طب سوزنی ایران

دکتر فرهاد صبری دبیر علمی انجمن علمی طب سوزنی ایران

دکتر مجید فدایی عضو انجمن علمی طب سوزنی ایران

زمان:

15-16-17 تیرماه 1402

کارگاه آموزش تئوری (21 ساعت به صورت غیر حضوری)

کارگاه آموزش عملی (8ساعت به صورت حضوری)

شروع ثبت نام 12 خرداد لغایت 12 تیرماه

در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی از طرف انجمن طب سوزنی ایران صادر می گردد.

هزینه ثبت نام:

مبلغ 80/000/000 ریال (هشت میلیون تومان)

لطفا جهت ثبت نام کلاس هزینه را به شماره کارت:

5894637000057502 (به نام انجمن علمی طب سوزنی ایران)

واریز کرده و عکس فیش واریزی و کارت نظام پزشکی خود را حداکثر تا تاریخ 14 اسفند به شماره:

09912046635 ارسال نمایید.

برنامه آموزشی کلاس:

پنج شنبه 15 تیرماه

ساعت 9-10 

تاریخچه طب سوزنی و سنتی چین و دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

ساعت 10-13

 تئوری 5 عنصر و مریدینها

مدرس : دکتر رضا حشمت

برنامه عصر 15 تیرماه:

ساعت15-20

شرح حال معاینه نبض و زبان در طب سوزنی

مدرس:

دکتر فرهاد صبری

جمعه 16 تیرماه

ساعت 9-13 و 14-18

شنبه 17 تیرماه

ساعت 9-13

آموزش اوریکولاتراپی ( طب سوزنی گوش)

مدرس:

دکتر مجید فدایی

تاریخ و ساعت برگزاری کلاس عملی به مدت 8 ساعت پس از برگزاری دوره تئوری به شرکت کنندگان محترم اعلام می گردد.

 

با تشکر

انجمن علمی طب سوزنی ایران